Tłumacz języka migowego

Sklep umożliwia łatwą komunikację z doradcą osobom niesłyszącym i głuchym. Pracownik łącząc się z Systemem Komunikacji Niewerbalnej, może korzystać z usług tłumacza języka migowego. Udogodnienie obejmuje polski język migowy i system języka migowego. Usługa jest dostępna we wszystkie dni otwarcia sklepu.